ผู้บริหาร

อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3351, 3802, 3804
โทรสาร : 0-2591- 8398
บ้าน/มือถือ : 081-8524030

 นัดหมายวันนี้

09:30  - 12:00 เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการบูรณการการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร
  สถานที่: โรงแรมอมารี ดอนเมือง
13:30  - 16:30 เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการจัดการโครงการกองทุนโลก
  สถานที่: ห้องประชุมประยูร กุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3003, 3353
โทรสาร : 0-2591- 8399
บ้าน/มือถือ : 094-592-9229

 นัดหมายวันนี้

06:00  - 20:00 เรื่อง: ลาพักร้อน
  สถานที่: -
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3004,3279
โทรสาร : 0-2590-3808
บ้าน/มือถือ : 081-8647191

 นัดหมายวันนี้

09:30  - 14:30 เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการบูรณาการข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร
  สถานที่: ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
13:30  - 16:30 เรื่อง: ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการโครงการกองทุนโลก Executive Board PR ประจำปีงบประมาณ 2561ครั้งที3
  สถานที่: ณ ห้องประชุมประยุูร กุนาศล อาคาร 1 ชั้น 3 กรมควบคุมโรค
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3002, 3809
โทรสาร : 0-2590-3276
บ้าน/มือถือ :

 นัดหมายวันนี้

15:00  - 16:30 เรื่อง: ลงพื้นที่ติดตามงานควบคุมเครื่องแอลกอฮอล์
  สถานที่: ณ พื้นที่จังหวัดเชียงราย
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์    
สถานะการทำงาน : อยู่

-

 นัดหมายวันนี้

08:00  - 09:00 เรื่อง: ประชุมTMM
  สถานที่: ห้องประชุมกรมควบคุมโรคชั้น 2 อาคาร 1
13:00  - 16:30 เรื่อง: ประชุมผู้บริหารสำนักงานบริหารกองทุนโลก
  สถานที่: ห้องอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 คร.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3221
โทรสาร : 0-2965-9095
บ้าน/มือถือ : 08-3444-1061

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.กฤษฎา มโหทาน   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3327, 0-2588-3326
โทรสาร : 0-2590-3330
บ้าน/มือถือ : 081-918-6369

 นัดหมายวันนี้

  หน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 กลับหน้าแรก
 
ข้อความ
   
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001