ผู้บริหาร

  นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ   รักษาการแทน อธิบดี  

อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3351, 3802, 3804
โทรสาร : 0-2591- 8398
บ้าน/มือถือ : 081-8524030

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 10:00 เรื่อง: ร่วมการประชุมและกล่าวเปิดการประชุม WHO South east Asia Regional infection Prevention and Control (IP
  สถานที่: โรงแรมริชมอนด์
17:00  - 19:00 เรื่อง: ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด้จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯสยามบร
  สถานที่: โรงแรมเดอะ เบิร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3004,3279
โทรสาร : 0-2590-3808
บ้าน/มือถือ : 081-8647191

 นัดหมายวันนี้

17:00  - 16:30 เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง (CKD)
  สถานที่: ณ โรงแรมเกาะลันตารีสอร์ท จ.กระบี่
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0 2590 3227 0 2590 3390
โทรสาร : 0 2590 3256
มือถือ : 09 4485 1478

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 12:00 เรื่อง: ประชุม คกก.ปฏิรูปด้านฯ สธ.
  สถานที่: ห้องรับรอง ชั้น 5 สป.
09:00  - 17:00 เรื่อง: นิเทศ ติดตามงาน สคร.1 เชียงใหม่
  สถานที่: สคร.1 เชียงใหม่
13:00  - 16:30 เรื่อง: ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และประสานการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูป
  สถานที่: ห้องรับรอง ชั้น 5 สป.
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3002, 3809
โทรสาร : 0-2590-3276
บ้าน/มือถือ :

 นัดหมายวันนี้

14:00  - 19:00 เรื่อง: เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ประชุมวิชการวัคซีนแห่งชาติ
  สถานที่: ณ รร.เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กทม.
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3003
โทรสาร : 0-2591-8422
บ้าน/มือถือ : 08 1834 4566

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 09:30 เรื่อง: เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม "การจัดทำรายละเอียดตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค ประ
  สถานที่: ณ ห้องประชุมอิงเมือง โรงแรมพักพิงอิงทาง โฮเทล
09:00  - 17:00 เรื่อง: นิเทศงาน ติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
  สถานที่: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช
13:00  - 16:30 เรื่อง: ประธานการประชุม
  สถานที่: ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาคาร 10 ชั้น 6
  หน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 กลับหน้าแรก
 
ข้อความ
   
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001