ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา
แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-1781
โทรสาร : 0-2590-1784
บ้าน/มือถือ : -

 นัดหมายวันนี้

07:30  - 09:00 เรื่อง: ประชุม PHEOC COVID-19 กระทรวงสาธารณสุข
  สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3097
โทรสาร : 0-2590-3110
บ้าน/มือถือ : 081-792-0202

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 12:00 เรื่อง: ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศแผนงานโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่4/2563
  สถานที่: ผ่านระบบ Zoom
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
นพ.ยงเจือ เหล่าศิริถาวร   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3093
โทรสาร : 0-2965-9576
บ้าน/มือถือ : -

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3727, 3726
โทรสาร : 0-2591-5729

 นัดหมายวันนี้

08:30  - 16:30 เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง "การวิเคราะห์และประมวลผลห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)ที่ส่งผลต่
  สถานที่: ห้องประชุม ห้องปรินซ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมปรินซ์ กทม.
ผู้อำนวยการกองติดต่อทั่วไป
นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3160-1
โทรสาร : 0-2591-8432
บ้าน/มือถือ :-

 นัดหมายวันนี้

09:30  - 16:30 เรื่อง: เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับและหนอนพ
  สถานที่: ณ ห้องประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ชั้น 5 อาคาร 5
ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3480
โทรสาร : 0-2590-3520
บ้าน/มือถือ : 084-1198739
e-mail : waraya52@gmail.com

 นัดหมายวันนี้

08:30  - 16:30 เรื่อง: อบรมการดูแลนักเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
  สถานที่: ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 02-590-3395
บ้าน/มือถือ : 081-640-9393

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2591-8400
โทรสาร : 0-2591-8401
บ้าน/มือถือ : 086-904-1583

 นัดหมายวันนี้

08:30  - 16:30 เรื่อง: ปฏิบัติการราชการกองบริหารการคลัง
  สถานที่: กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
นางสาวอังคณา บริสุทธิ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0 2590 3318
โทรสาร : 0 2590 3322
มือถือ : 08 4185 1626

 นัดหมายวันนี้

  หน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 กลับหน้าแรก
 
ข้อความ
   
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001