ผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
นายแพทย์ชยนันท์ สิทธิบุศย์    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2580-9237
โทรสาร : 0-2580-9237
บ้าน/มือถือ : 081 619 7861

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมและวิจัย
นายแพทย์ปณิธี ธัมมวิจยะ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3252
โทรสาร : 0-2590-3149
บ้าน/มือถือ : -

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขคเมือง
นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0 2551 2464
โทรสาร : 0 2521 0936
บ้าน/มือถือ : 08 9425 4246

 นัดหมายวันนี้

06:00  - 18:00 เรื่อง: เข้าร่วมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ภารกิจตรวจเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมฯ
  สถานที่: เรือนจำอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายไพโรจน์ พรหมพันใจ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0 2590 3008
โทรสาร : 0 2965 9569
มือถือ : 081 5474 760

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
นายสัตวแพทย์พรพิทักษ์ พันธ์หล้า   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0 2590 3155
โทรสาร : 0 2590 3812
บ้าน/มือถือ : 08 2658 4885

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง
พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3251-3 ต่อ 10
โทรสาร : 0-2965-9610
บ้าน/มือถือ : 089-920-6195

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 17:30 เรื่อง: ประชุมชี้แจงโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาผสมอาร์ติซูเนต ไพโรนารีดีนฯ
  สถานที่: รพ.ขุนหาญ รพ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ
พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

เบอร์มือถือ : 08-1717-1486
สำนักงาน : 0-2590-3981
โทรสาร : 0-2591-0363

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
พญ.สุชาดา เจียมศิริ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3196-9
โทรสาร : 0-2590-3196

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม    
สถานะการทำงาน : อยู่

เบอร์มือถือ :
สำนักงาน : 0-2590-3201
โทรสาร : 0-2591-8413

 นัดหมายวันนี้

  หน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 กลับหน้าแรก
 
ข้อความ
   
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001