ผู้บริหาร  >  นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ

การนัดหมาย สรุป  
บันทึกการนัดหมาย | กลับหน้าแรก
  กรกฎาคม 2563     งานวันนี้
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
1
2 3
1
4
5 6 7 8
1
9
2
10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 9 กรกฎาคม 2563  

 
   
 วันที่-เวลา :   9 กรกฎาคม 2563  09:00 - 9 กรกฎาคม 2563  12:00
 เรื่อง :   ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับทิศทางโรคไม่ติดต่อ ครั้งที่ 4/2563
สถานที่ :   -
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   เลขานุการกรม
โทรศัพท์ :   0 2590 3004
   
 
  รหัสยกเลิก

 
   
 วันที่-เวลา :   9 กรกฎาคม 2563  13:30 - 9 กรกฎาคม 2563  16:00
 เรื่อง :   ประชุมคณะกรรมการสถานพยาบาล
สถานที่ :   ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 ตึกกรมสนับสุนุบริการสุขภาพ
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   เลขานุการกรม
โทรศัพท์ :   0 2590 3004
   
 
  รหัสยกเลิก

 
 
บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  *** สำหรับเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูล
 
เรื่อง :
สถานที่ :
เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
รายละเอียด :
   
ที่ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
รหัสสำหรับยกเลิก   - ใช้สำหรับยกเลิกการนัดหมาย
 
 

กลับหน้าแรก
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001