ผู้บริหาร  >  นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี

การนัดหมาย สรุป  
บันทึกการนัดหมาย | กลับหน้าแรก
  กรกฎาคม 2563     งานวันนี้
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
1
2
2
3
2
4
5 6
1
7
1
8
2
9
2
10
2
11
12 13
2
14
2
15 16
1
17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 9 กรกฎาคม 2563  

 
   
 วันที่-เวลา :   9 กรกฎาคม 2563  09:00 - 9 กรกฎาคม 2563  12:00
 เรื่อง :   อธิบดีมอบ
สถานที่ :   ห้องประชุมพาลาเดียม ฮอลล์ เอ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
รายละเอียด:   ประชุมพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอคณะกรรมการยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2563
     
ที่ติดต่อ :   -
โทรศัพท์ :   -
   
 
  รหัสยกเลิก

 
   
 วันที่-เวลา :   9 กรกฎาคม 2563  13:00 - 9 กรกฎาคม 2563  16:00
 เรื่อง :   ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพระดำริด้านการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ด้านการจัดก
สถานที่ :   ห้องประชุมกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร 5
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   -
โทรศัพท์ :   -
   
 
  รหัสยกเลิก

 
 
บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  *** สำหรับเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูล
 
เรื่อง :
สถานที่ :
เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
รายละเอียด :
   
ที่ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
รหัสสำหรับยกเลิก   - ใช้สำหรับยกเลิกการนัดหมาย
 
 

กลับหน้าแรก
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001