ผู้บริหาร  >  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย

การนัดหมาย สรุป  
บันทึกการนัดหมาย | กลับหน้าแรก
  กรกฎาคม 2563     งานวันนี้
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
1
2
1
3
1
4
5 6
1
7 8
1
9
2
10
1
11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
 9 กรกฎาคม 2563  

 
   
 วันที่-เวลา :   9 กรกฎาคม 2563  09:00 - 9 กรกฎาคม 2563  10:00
 เรื่อง :   ประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ รุ่นที่ 6 (หลักสุตรการเป้นข้าราชการ
สถานที่ :   ห้องประชุมกองบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 กรมควบคุมโรค
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   -
โทรศัพท์ :   -
   
 
  รหัสยกเลิก

 
   
 วันที่-เวลา :   9 กรกฎาคม 2563  13:30 - 9 กรกฎาคม 2563  16:30
 เรื่อง :   ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกัน HIV ภูมิกาคเอเชียและแปซิฟิก
สถานที่ :   ห้องประชุมประเมินจันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค
รายละเอียด:   -
     
ที่ติดต่อ :   -
โทรศัพท์ :   -
   
 
  รหัสยกเลิก

 
 
บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  *** สำหรับเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูล
 
เรื่อง :
สถานที่ :
เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
รายละเอียด :
   
ที่ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
รหัสสำหรับยกเลิก   - ใช้สำหรับยกเลิกการนัดหมาย
 
 

กลับหน้าแรก
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001