ผู้บริหาร  >  นพ.กฤษฎา มโหทาน

การนัดหมาย สรุป  
บันทึกการนัดหมาย | กลับหน้าแรก
  กรกฎาคม 2563     งานวันนี้
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
3
2
2
3
1
4
5 6 7 8
1
9
1
10
1
11
12 13 14
1
15 16
1
17
1
18
19 20
1
21
1
22
1
23
2
24
2
25
26 27 28 29
1
30
1
31
1
 9 กรกฎาคม 2563  

 
   
 วันที่-เวลา :   8 กรกฎาคม 2563  09:00 - 10 กรกฎาคม 2563  16:30
 เรื่อง :   ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ ๘ รอบที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
สถานที่ :   จ.หนองคาย (ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom/Webex/Microsoft Team)
รายละเอียด:   ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom/Webex/Microsoft Team)
     
ที่ติดต่อ :   สถาบันราชประชาสมาสัย นนทบุรี
โทรศัพท์ :   ๐ ๒๕๘๘ ๓๗๒๓
   
 
  รหัสยกเลิก

 
 
บันทึกการนัดหมาย กลับหน้าแรก
  *** สำหรับเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูล
 
เรื่อง :
สถานที่ :
เวลาเริ่มต้น
เวลาสิ้นสุด
รายละเอียด :
   
ที่ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
รหัสสำหรับยกเลิก   - ใช้สำหรับยกเลิกการนัดหมาย
 
 

กลับหน้าแรก
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001